english srpski
Bedževi » Bedž mini pano

  • Mini pakovanja
    Mini pakovanja

Bedž mini pano

Mini pakovanje je verzija formatizovanih panoa koje sadrži 15 najprodavanijih bedževa. Ovako pakovani bedževi uzimaju se kao probna varijanta pre odlučivanja za osnovni ili prošireni katalog ili ga uzimaju radnje sa malim prostorom za izlaganje robe. Svi mini panoi tematski su odvojeni: bedževi fazon 1, fazon 2, fazon 3, fazon 4, hit bedževi, nostalgija, Srbija, navijački i Smajli.vrh stranice