english srpski
Bedževi » Katalog - osnovni

Katalog - osnovni

Ovde je prikazana standardna ponuda bedževa podeljena u nekoliko kategorija, klasifikovanih prema sadržaju.
Bedževi su pakovani na kartonskim panoima. Svaki bedž je numerisan, a iza je ilustracija u boji. Jedan pano formata A4 sadrži 35 bedževa. Panoi imaju metalne rupice, te se mogu nastavljati jedan na drugi.vrh stranice